SERVIS LCD OBRAZOVEK

„Pomáháme našim zákazníkům být úspěšní
KVALITOU, RYCHLOSTÍ, CENOU a PRUŽNOSTÍ
našich služeb “

www.LCDrepair.eu

Přeprava - Logistika

question

Požadavky na přepravu zásilek našich zákazníků jsou značné a často i velmi speciální. Převážná většina zásilek jsou LCD obrazovky, což jsou citlivé výrobky a tak i přeprava musí odpovídat a splňovat přísná kritéria na zacházení se zbožím. Důležitá je i rychlost doručení zboží, ovlivňující klíčový servisní parametr TAT - lhůtu zpracování zakázky (Turn Around Time). Z těchto důvodů je přeprava často zákaznickým řešením přizpůsobeným zákazníkovi na míru.question

Při řešení přepravních zakázek:

  • využíváme služeb zkušených, velkých přepravců
  • vybíráme optimální řešení - dle charakteru zásilky, požadavků na včasné doručení apod.
  • zajistíme vnitrostátní i mezinárodní přepravu
  • zajistíme přepravu silniční, námořní, leteckou
  • vyřídíme celní a přepravní dokumentaci
  • zajistíme přepravu kusových i celovozových zásilek
  • zajistíme expresní přepravu menších zásilek

Jedna cesta zdarma
Při využívání služeb LCD Repair nebo Data Recovery nabízíme tuzemským zákazníkům svoz zásilky zdarma. Pokud zákazník zašle zásilku do Elsinu na své náklady, je zpáteční cesta k zákazníkovi zdarma.Balení


ELSIN spol. s r.o. nemůže odpovídat za fyzické poškození během přepravy zaviněné nesprávným zabalením. Zařízení předávejte k přepravě nejlépe v originálním balení. Nemáte-li již originální obal, musí být zabaleno tak, aby odolalo i případnému pádu – doporučujeme krabici vystlat měkkým materiálem tak, aby se zařízení v krabici volně nepohybovalo.
Více najdete v Jak správně zabalit zásilku

Pro přepravu zásilek v České republice využíváme obvykle společnost General Parcel. Společnost Elsin nenese odpovědnost za škody vzniklé při přepravě. Při reklamaci přepravované zásilky se řídíme obchodními podmínkami General Parcel. Prohlédněte důkladně zásilku při jejím převzetí. Je nutné při převzetí zkontrolovat i obsah zásilky, nejen neporušenost či poškození obalu. Při jakémkoli poškození sepište s kurýrem písemný zápis o poškození zásilky. Neprodleně informujte společnost Elsin spol. s r. o., která bude jako příkazce přepravy reklamaci vyřizovat. Je doporučeno pořídit foto zásilky a poškozených částí. Na nedostatečně zdokumentované či pozdější reklamace nemusí být brán zřetel. Více na www.generalparcel.cz