SERVIS LCD OBRAZOVEK

„Pomáháme našim zákazníkům být úspěšní
KVALITOU, RYCHLOSTÍ, CENOU a PRUŽNOSTÍ
našich služeb “

www.LCDrepair.eu

Jak zabalit zásilku - Logistika

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vám poskytnout doporučení jak správně zabalit produkt pro přepravu do servisního centra.


Pro zabalení produktu je ideální použít originální kartónovou krabici, včetně originálních výplní. Výplně bývají většinou z polystyrenu. Pokud nemáte k dispozici originální balení, můžete použít balení od jiného, co nejpodobnějšího produktu. Obal by měl být srovnatelné s originálním balením, aby byla zajištěna ochrana přepravovaného produktu.


Produkt umístěte do krabice tak, aby přesně zapadl do originálních výplní. Nikdy tyto výplně zbytečně nelámejte.


Pokud nemáte krabici a výplně od podobného přístroje, použijte krabici dostatečně velkou na rozměry přístroje i s dostatečnou rezervou. Vždy je lepší, když je krabice větší, než menší.


Přístroj vložte do krabice tak, aby byl umístěn uprostřed krabice.


Prostor mezi přístrojem a krabicí vyplňte rovnoměrně ze všech stran měkkým obalovým materiálem tak, aby se přístroj v krabici nemohl pohybovat. Vhodným materiálem k tomuto účelu je například molitan, polystyrén, bublinové vystýlky, ale také například zmuchlané igelitové pytle, tašky a noviny.


Krabici důkladně uzavřete, zalepte nebo zabalte a označte adresou příjemce a odesílatele.


V případě, že produkt nebude řádně zabalen a zabezpečen proti poškození, může být zásilka vyloučena z přepravy. Pokud i přesto bude výrobek odeslán, veškerá rizika nese odesílatel.