SERVIS LCD OBRAZOVEK

„Pomáháme našim zákazníkům být úspěšní
KVALITOU, RYCHLOSTÍ, CENOU a PRUŽNOSTÍ
našich služeb “

www.LCDrepair.eu

FAQ

question  

Otázka: Můžete vysvětlit princip LCD panelu ?


Princip funkce TFT LCD displeje


Každý obrazový bod – pixel (Picture Element) je aktivně ovládán třemi tranzistory TF (TFT – Thin Film Transistor). Aby vznikl obraz, potřebujeme dvě veličiny - světlo a barvu. Světlo je zajišťováno podsvětlujícími lampami CCFL (Cold Cathod Fluorescent Lamp), které jsou intenzívním zdrojem primárního bílého světla. Výsledný obraz se z bílého světla získá technologií LCD (Liquid Crystal Display). Jakoukoliv barvu lze vytvořit ze tří barevných složek - červené, zelené a modré. Pro každou barevnou složku každého obrazového bodu existuje jeden tranzistor ovládající tekutý krystal

lcd-princip-1

Tekuté krystaly jsou materiály, které vlivem elektrického napětí mění svoji molekulární strukturu. Díky tomu lze ovlivnit množství procházejícího světla displejem. Každý obrazový bod je ohraničen dvěma polarizačními filtry, barevným filtrem (pro červenou, zelenou či modrou) a dvěma vyrovnávacími vrstvami, vše je vymezeno tenkými skleněnými panely. Tranzistor náležící k obrazovému bodu kontroluje napětí, které prochází vyrovnávacími vrstvami a elektrické pole pak způsobí změnu struktury tekutého krystalu a ovlivní natočení jeho částic.

Uvedeným způsobem lze krystal regulovat v několika desítkách až stovkách různých stavů a tak vzniká výsledný jas barevných odstínů. Protože se obrazový bod skládá ze tří barevných sub-pixelů, vznikají tak statisíce až miliony různých barev.

Na obrázcích je grafické schéma popsané TFT LCD technologie, konkrétně tzv. Twisted Nematic TFT:

lcd-princip-2
Fig. 2 – The liquid crystal status with no voltage applied

Na obr.2 je zachycena situace, kdy je tekutý krystal v základním stavu (bez elektrického napětí). V tomto případě je světlo natáčeno takovým způsobem, že může projít druhým polarizačním filtrem a v konečném důsledku prochází plný jas podsvětlujících lamp CCFL – vzniká bílá barva.

lcd-princip-3
Fig. 3 – The liquid crystal with full control voltage applied

Na obr. 3 je znázorněna situace, kdy jsou krystaly pod plným elektrickým napětím a světlo nemůže projít druhým polarizačním filtrem. Důsledkem této situace je černá barva.

Jak bylo řečeno výše, ve skutečnosti se každý pixel skládá se tří sub-pixelů. Tyto body jsou uspořádány horizontálně vedle sebe, a tak v případě nativního rozlišení displeje 1600x1200 je vedle sebe ve skutečnosti 4800 sub-pixelů. Šířka těchto bodů musí být samozřejmě velice malá a pohybuje se standardně v rozmezí cca 0,24-0,29mm, u nejvyspělejších panelů může klesnout na pouhých 0,12mm. Rozteč bodů také ovlivňuje maximální rozlišení při dané úhlopříčce, a proto se jen výjimečně objevují malé monitory s vysokým rozlišením.
question  

Otázka: Jaká technologie je třeba pro opravy LCD obrazovek ?


Technologie pro servis LCD


Clean room

je oddělená část pracoviště, ve které je kladen velký důraz na čistotu prostředí. Tato část je rozdělena na několik sekcí podle stupně čistoty prostředí a je zde zaveden zvláštní režim pro vstup pracovníků na toto pracoviště. O čistotu prostoru se stará výkonné filtrační zařízení, používající filtry třídy 500-100, které zajistí aby počet prachových částic v prostoru nepřesáhl stanovenou mez pro danou sekci. Toto pracoviště je nezbytně nutné pro další technologie servisu LCD a pro další práce vyžadující čisté prostředí. Tento prostor umožňuje, kromě práce s LCD, také pracovat na opravách vnitřních součástí harddisků při záchraně dat, které jsou obzvlášť citlivé na čistotu.

Tape Automated Bonding (TAB)

tab-ic

je speciální operace, která umožňuje připojení pružných, plochých přívodů (např. COF Chip on Film nebo TCP Tape Carried Package) přímo na skleněný panel displeje. Tato operace vyžaduje naprostou přesnost, neboť vývody umístěné na skleněném panelu, přes které se ovládají jednotlivé obrazové body (přesněji TFT - Thin Film Transistors), jsou jen několik setin milimetru od sebe a jejich počet je až přes 150/1cm. Například u 17-ti palcového panelu se nachází 3840 vývodů. Operace TAB je citlivá na čistotu, neboť jakákoli prachová částice, která by ulpěla na místě spojení, může zapříčinit špatný kontakt těchto vývodů. Nákladné zařízení, které je pro TAB nutné, vyžaduje pečlivou údržbu a jen málo firem v Evropě vlastní tuto technologii.

Sejmutí polarizačního filmu (Detaching)

Polarized-film-Detaching-Attaching

je proces, při kterém se pomocí speciálního stroje sejme z LCD panelu poškozený vrchní polarizační filtr. Při této činnosti je nutná preciznost, tak aby nedošlo k nevratnému poškození vnitřní struktury panelu. Při tomto procesu je panel náchylný na statickou elektřinu a přítomnost prachových částic, proto je Detaching prováděn v čistém prostoru s použitím přístrojů a vybavením snižujícím statickou elektřinu a s dodržováním zásad pro práci se součástkami citlivými na elektrostatický výboj (ESDS Electrostatic Discharge Sensitive Device).

Nalepení polarizačního filmu (Attaching)

je proces bezprostředně navazující na Detaching. Pomocí speciálního stroje se na sklo LCD panelu nanese polarizační filtr. Jedná se o operaci, která je obzvlášť citlivá na čistotu prostředí a na způsob provedení.
question  

Otázka: Jaká je příčina a jak lze opravit nefunkční podsvícení LCD monitoru či notebooku?


question  

Otázka: LCD monitor nejde zapnout.


question  

Otázka: Jak lze odstranit (opravit) škrábanec na LCD?


question  

Otázka: Prodáváte samostatné CCFL lampy?


question  

Otázka: Lze opravit svítící linku na LCD?